Skip to main content

Niels Hemmingsøns Bog, Om Guds Naade, som tilbiudis alle Menniske til Salighed met en kaart Forklaring offuer Herrens Bøn, 2. Om Menniskens fri Villie oc Kaar ; 3. Om en Christen Penitentz ; 4. Om Menniskens Retferdiggiørelse for Gud ; 5. En Paamindelse om den Lydighed som Gud skal beuisis imod Gendøberis Drøm om Fuldkommenhed i dette Liff, Udset aff Latinen ved Niels Lauritzsøn A. N.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)